Oprava transmise auta

Transmise je zařízení pro mechanický přenos hnací síly a mechanické práce z jednoho zdroje k více spotřebičům. Tento systém zahrnuje převodovku, spoje a jiné křehké prvky, každý z nich může v jakýkoliv moment přestat fungovat.Technická údržba transmisí je obtížná na opravu, mohou ji zvládnout pouze odborníci. V procesu dlouhodobého používání, je systém auta vystaven značným zatížením, které se nemohou obejít bez následků. Diagnostika a oprava transmisí pomocí speciálního vybavení je v těchto situací nutná.

V následujících případech musí dojít k operativní údržbě transmisí:

  • Jestli vznikají obtížnosti při procesu zařazení rychlostního stupně.
  • Při vzniku vibrací, skřípání a dalších šumů při jízdě.
  • Při vzniku značných trhnutí na začátku jízdy.
  • V případě značného vytečení oleje.

Jestli vzniká alespoň jeden z vyjmenovaných jevů, je nutné se okamžitě obrátit na autoservis. Zajišťujeme údržbu a opravu transmise na vysoké úrovně.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close